Dodir za zdravlje – bejbi masaža

Projekat DODIR ZA ZDRAVLJE realizovan je 2014. godine. Podrazumevao je  petodnevnu obuku 10 medicinskih sestara iz Instituta za neonatologiju u Beogradu tehnici bejbi masaže. Nakon završene obuke, medicinske sestre stekle su kvalifikaciju instruktora bejbi masaže, a time i mogućnost da, pored toga što i same sprovode program bejbi masaže na pacijentima, prevremeno rođenim bebama koje se nalaze na bolničkom lečenju, ovoj tehnici podučavaju i roditelje, što je najvažniji cilj ovog projekta.

Budući da je reč o vrsti masaže koja se, osim u ranom, može i treba primenjivati i u kasnijem uzrastu, pozitivni efekti ovog programa su dugoročni. Ovo je posebno značajno kada se ima u vidu činjenica da je prevremeno rođenim bebama i nakon otpusta iz bolnice neophodna dodatna stimulacija, kao i da se određeni procenat prevremeno rođene dece suočava i sa trajnim posledicama prevremenog rođenja.

Naučno je dokazano da bejbi masaža višestruko doprinosi dobrobiti prevremeno rođenih beba, budući da se, zahvaljujući ovoj tehnici, poboljšava komunikacija izmedju roditelja i bebe, stimuliše rani razvoj deteta, razvoj i upotreba svih čula prevremeno rođene bebe, doprinosi boljem napredovanju i rastu, olakšanju brojnih tegoba, eliminiše stres i pomaže opuštanju deteta. Reč je o jednostavnoj tehnici koja ima veliki značaj jer umanjuje strah roditelja, povećava njihov osećaj roditeljske sposobnosti, potencira ulogu roditelja kao pomagača i aktivnog učesnika u nezi i lečenju sopstvenog deteta i doprinosi boljem uspostavljanju kontakta sa bebom.

Kao jedino nacionalno udruženje roditelja prevremeno rođene dece u našoj zemlji, Udruženje “Mali Div” je ovaj projekat realizovalo u partnerstvu sa Institutom za neonatologiju, a program obuke realizovala je sertifikovana instruktorka Internacionalnog udruženja za dečiju masažu (The International Association of Infant Massage – IAIM), Eva Vestman.