Podrška opremanju klinike za rehabilitaciju ,,dr Miroslav Zotović”

Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” je jedna od medicinskih ustanova čiji su česti pacijenti prevremeno rođena deca kojoj je neophodna stručna pomoć čitavog niza stručnjaka koji prate njihov razvoj i, različitim vidovima terapije, doprinose prevazilaženju ili umanjenju posledica prevremenog rođenja.

Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije “Mali Div” se u maju 2016. godine priključilo projektu opremanja prostorija Dečijeg odeljenja ove klinike. Dečije odeljenje je namenjeno habilitaciji i rehabilitaciji dece, od rođenja do uzrasta od 18 godina. Indikaciono polje rada je široko: deca sa razvojnim problemima, kongenitalnim anomalijama, povredama centralnog i perifernog motornog neurona, politraume, operacije tumora… Odeljenje ima stacionar za decu i majke sa 65 postelja, a radi i sa decom koja dolaze kao eksterni pacijenti na habilitaciono-rehabilitacioni tretman.

Obezbeđivanjem donacije, Udruženje “Mali Div” omogućilo je nabavku opreme za sprovođenje radne terapije u ovoj ustanovi, čime je dugoročno omogućen kvalitetniji rad sa decom, a samim tim i bolji funkcionalni ishod terapija.