Radionice za male divove i roditelje

U svakodnevnoj višegodišnjoj komunikaciji sa roditeljima prevremeno rođene dece, Udruženje “Mali Div” uočilo je glavne probleme sa kojima se oni susreću u mesecima nakon izlaska prevremeno rođene bebe iz bolnice.

Budući da je reč o velikom procentu dece kojoj je neophodno kontinuirano praćenje od strane većeg broja medicinskih stručnjaka različitih specijalnosti, te da se mnoga od njih nalaze u visokom riziku od dugoročnih posledica prevremenog rođenja, kao i da su se neke od porodica već suočile sa ozbiljnim dijagnozama, nameće se zaključak da je reč o porodicama koje žive pod velikim pritiskom, sa mnoštvom poseta lekarima, stalnim kontrolama, suočavanjem sa zabrinjavajućim vestima. O porodicama, dakle, kojima je neophodno da, na jednom mestu, dobiju snažnu stručnu podršku.

Iz tog razloga, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije ,,Mali Div,, od oktobra 2016. godine, počelo je sa organizovanjem RADIONICA ZA MALE DIVOVE I RODITELJE. U jednom terminu, na jednom mestu, roditelji dobijaju pregled deteta i savete fizijatra, kao i podršku tima psihologa sa iskustvom u pružanju pomoći roditeljima prevremeno rođene dece, a kroz prisustvo drugih roditelja prevremeno rođene dece, obezbeđuje im se i razmena ličnih iskustava i pomoć u prevazilaženju problema, iz ličnog, iskustvenog ugla.

Svaka zainteresovana porodica posećuje radionice u pet uzastopnih dvočasovnih termina, tokom kojih se roditeljima, u direktnoj komunikaciji, atmosferi prijatnijoj od lekarske ordinacije i kroz konkrentne aktivnosti sa decom, pokazuje na koji način se postižu efekti stimulacije deteta, kako da aktivnosti i vežbe propisane od strane fizijatara i terapeuta ne budu doživljene kao mukotrpan zadatak, već da svoje aktivnosti usmerene na vežbu i stimulaciju psihomotornog razvoja deteta oblikuju tako da one dobiju formu dobro osmišljene i organizovane igre ili obavljanja svakodnevnih aktivnosti sa detetom, kojima će se stimulacija i terapija obavljati u mnogo prijatnijem ambijentu i sa mnogo boljim efektima.

Istovremeno, psihoterapeut za porodičnu sistemsku terapiju, vodeći grupni rad sa roditeljima, kao i sama stručno vođena interakcija roditelja, razmena iskustava, saveta i emocija, pomaže roditeljima da, i u situacijama opterećenim stresom, ostvare responzivno ili odzivno roditeljstvo i razviju unutrašnje snage i veštine vezane za brigu o detetu. Obezbeđivanjem i razvojem ovih veština, jača se roditelj i ceo porodični sistem i doprinosi se pravilnom razvoju deteta.