Zagrljaj za mame malih divova

Cilj projekta ZAGRLJAJ ZA MAME MALIH DIVOVA je obezbeđivanje psihološke podrške i informisanje majki prevremeno rođenih beba koje se leče na Institutu za neonatologiju u Beogradu, u cilju njihovog osposobljavanja da daju svoj maksimalni doprinos lečenju i nezi svojih prevremeno rođenih beba.

U okviru ovog projekta, čija je realizacija započela 2014. godine, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije “Mali Div” je objavilo brošuru „Kada rode požure“ koju, kao poklon, dobija svaka majka čije se dete leči na Institutu za neonatologiju, neposredno po prijemu u bolnicu. Brošura sadrži sve informacije potrebne u ovom ključnom i najstresnijem periodu. Na taj način, informisanjem, ali i adekvatnom psihološkom podrškom, motivacijom i stabilizacijom, podiže se nivo kompetentnosti roditelja i pomaže njihovo što kvalitetnije učešće i procesu lečenja i nege prevremeno rođene bebe.

Roditelji prevremeno rođene dece nalaze se, u prvim danima i mesecima bebinog života, u veoma teškom psihičkom stanju. Izloženi su jakom stresu i, sa snažnim osećajem krivice i uskraćenosti, osećaju se uplašeno, bespomoćno i usamljeno. Iskustva iz sveta pokazala su da im je, pored stručne pomoći, potrebna i podrška drugih roditelja koji su imali slično iskustvo. Deo brošure „Kada rode požure“ zato je posvećen iskustvima drugih roditelja čija su deca takodje prevremeno rođena, kako bi se, makar na posredan način, roditeljima pokazalo na koji način su se oni nosili sa istim teškoćama.

Osim toga, istom cilju služe i povremene posete volontera Udruženja ,,Mali Div“ majkama koje se sa svojim bebama nalaze u bolnicama. Ova vrsta informisanja i komunikacija značajno olakšava stabilizaciju roditelja i čini ih kompetentnijim i efikasnijim učesnicima u procesu lečenja i nege prevremeno rođenog deteta, čime se olakšava rad lekarima i obezbeđuje najpovoljniji mogući ishod lečenja deteta.

Dugoročni cilj projekta je proširenje ovih aktivnosti na sve bolnice u Srbiji u kojima se leče prevremeno rođene bebe.